Áldott Kereszt Egyesület Rólunk

„A cigányok hívő emberek. Hisznek a Szentháromságban, Szűz Máriában és az Egyházban. Nekik és értük jött létre ez az Áldott Kereszt Egyesület. Az ő hitük testesül meg a Csatkai Áldott Keresztben és vatikáni zarándoklatainkban.”

Kövesi Csaba

2003-ban kezdődött minden. Ebben az évben indult útnak magyarországi romák egy 200 fős csoportja, hogy Rómában II. János Pál pápa színe elég járuljon. A zarándokcsoport magával vitte a Kövesi Csaba által faragtatott keresztet is, melyet a Szentatya meg is áldott. Az Áldott Keresztet ezt követően Csatkára vitték és tiszteletére egy kis kápolnát is emeltek. Az Áldott Kereszt Egyesület azóta még kétszer eljuttatta a Csatkai Áldott Keresztet a Vatikánba és mindannyiszor apostoli áldásban is részesült. E tevékenységünk azonban csak egy a sok közül. Bár Csatka a hazai cigányság országos jelentőségű búcsújáró helye, különösen sokan érkeznek az utóbbi évtizedben a dél-szlovákiai magyar falvakból. Csatka fontos kapcsolópont a felvidéki magyarság felé, de egyben jó alkalom a szlovák cigánysággal való jó viszony ápolására.

Az Áldott Kereszt Egyesület nem csupán a csatkai kegyhelyet kívánja méltó helyére emelni a hitben élők számára, de segítséget kíván nyújtani a cigányság számára ahhoz, hogy ismét elismert és megbecsült tagjai legyenek a többségi társadalomnak. Ehhez azonban az kell, hogy a Katolikus Egyházzal összefogva olyan készségeket adjanak a cigány emberek számára, amelyekkel leküzdhetik az őket megrontó külső hatásokat és olyan célok elérésére serkenthetik a programban résztvevőket, melynek segítségével minden szinten megállják helyüket. Ezt a küldetést vállalta magára Kövesi Csaba, az Áldott Kereszt Egyesület életre hívója.

Egyesületünk csapata

Székely János

Pártfogónk és az MKPK Cigánypasztorációs Bizottság elnöke

Miklós Péter

Kabinetfőnök

Kövesi Csaba

Egyesületi vezető

Partnereink

Hírleveleinkben friss információkat közlünk tevékenységükről

Iratkozzon fel már most