ZAOL: Apostoli áldás a szentatyától

A cikk elérhető az alábbi linken

Közel kétszáz magyar roma zarándok indult útnak november 3-án Rómába azzal a szándékkal, hogy kifejezze hűségét, szeretetét Krisztus és az egyház iránt, valamint hazahozza és másokkal is megossza a szentatyától kapott apostoli áldást.

Ferenc pápa a Szent Péter téren rendezett 6-ai audiencián nagy szeretettel fogadta a hazánkból érkezett zarándokokat. Olasz nyelvű katekézise után a pápa úgy fogalmazott: „Szeretettel köszöntöm a magyar cigányok nemzeti zarándoklatának résztvevőit. Elhoztátok magatokkal azt a keresztet, amelyet tíz évvel ezelőtt ugyanezen a téren Boldog II. János Pál áldott meg. Krisztus keresztje, amely a szeretet, a könyörület és a kiengesztelődés jele, legyen a remény és az erő forrása számotokra, hogy népetek körében apostolkodhassatok. Szívből adom kedves mindannyiótokra apostoli áldásomat”.

Hosszú és fáradságos utat kellett megtenni addig, amíg a magyarországi cigányság képviselői a Vatikán szívében, a Szent Péter téren e szép áldásban részesülhettek, majd viszonzásképpen elénekelték a cigány himnuszt Ferenc pápának. Tulajdonképpen tíz évvel ezelőtt kezdődött a történet, amikor egy hasonlóan népes küldöttség II. János Pál pápához zarándokolt el Rómába. E korábbi alkalomra készített keresztet, amelyet megáldott az azóta boldoggá avatott egyházfő, idehaza a szervezők országos körútra vitték, majd Csatkán, a cigányok hagyományos zarándokhelyén kápolnát építettek számára. Most ugyanezt a feszületet – valamint egy Madonna-szobrot, 15 ezer szentképet, ajándékként pedig egy tradicionális cigányszekér-ábrázolást – vitték magukkal a zarándokok Rómába. Ezúttal is fontos funkciójuk van a kegytárgyaknak: a pápai áldást hivatottak közvetíteni a hívő romáknak és magyaroknak.

Utazás

Az ország minden részéből, így Zalából is többen csatlakoztak a múlt heti buszos zarándoklathoz, amelynek ötletgazdája és szervezője, a zalalövői Kövesi Csaba a Zalai Hírlapnak elmondta: az utazás egyik célja az, hogy a pápai áldás megerősítse hitükben és hagyományaikban a cigányokat.

– Ferenc pápa megtisztelt bennünket azzal, hogy audiencián fogadta a zarándokcsoportunkat, ezért mi is szeretnénk vendégül látni őt, amikor 2016-ban Magyarországra érkezik. Arra kértük a szentatyát, a cigányok közösségének is tartson egy összejövetelt, ahol megmutathatjuk neki és az egész egyháznak a szeretetünket.

A római zarándoklat fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia roma pasztorációs bizottságának elnöke volt. Mindketten részt vettek a vatikáni audiencián, Székely püspök továbbá cigány és magyar nyelvű szentmisét celebrált a budapesti Szent István-bazilikában, valamint – Keresztes Szilárd görög katolikus püspökkel közösen – Rómában, a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilikában. Orosz Atanáz püspök szintén elkísérte útjukra a zarándokokat, a szentatya általános kihallgatásán továbbá jelen volt Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása. Az emelkedett hangulatról a Boldog Ceferino Alapítvány (a zarándoklat finanszírozója) gondoskodott; zenekarának tagjai gyakran dalra fakadtak a miséken és Róma patinás terein, a hallgatóság pedig mindenütt örömmel fogadta e cigány vallásos énekeket. (Boldog Ceferino a romák patrónusa, a spanyol polgárháború idején szenvedett mártírhalált. A mostani zarándoklat szentmiséin az ő közbenjárását is kérték a romákért és a cigány-magyar megbékélésért).

A budapesti nyitómisén Székely János felidézte, hogy 1965-ben fogadott először a pápa nagyobb cigány zarándokcsoportot. VI. Pál akkor úgy köszöntötte a romákat: „Ti nem az egyház peremén, hanem az egyház szívében éltek”. Székely püspök arra is emlékeztetett, hogy régen a hazai cigány családokban erősebb volt a vallásosság, és jó volna, ha a hit újra központi szerepet töltene be a cigányok életében.

Audiencia

A pápai általános kihallgatás idején gyönyörű napsütés és már-már nyári meleg fogadta a több tízezres (egyes becslések szerint százezres) zarándoktömeget múlt szerdán a Szent Péter téren. A magyarországi cigányok a csatkai keresztet, a magyar és a cigány zászlót követve vonultak fel kis lobogóikkal, kegytárgyaikkal a térre, ahol a főhelyen, közvetlenül a pápai emelvény mellett foglalhattak helyet. A narrátori feladatokat ellátó papok hosszan sorolták a kihallgatásra érkezett csoportokat: Európa több országából, Ázsiából, az USA-ból és Dél-Amerikából is jöttek zarándokok. A magyarországi delegáció bejelentésére hangos üdvrivalgás volt a válasz, majd óriási ováció kíséretében megérkezett a pápa, aki előbb nyitott autóján, később gyalog járt körbe a téren, és gyerekeket, betegeket, házasságra lépő párokat áldott meg. Olaszul elmondott katekézisében (amelynek kivonata később magyarul is elhangzott) a lelki javak, a szentségek, a karizmák és a szeretet lényegéről beszélt.

– A szentségek, miközben az egyház kiszolgáltatja azokat, maguk is létrehozzák az egyházat, Így például a keresztségben új tagokat veszünk fel Isten szent népének sorai közé. A karizmák pedig a Szentlélek különleges adományai, afféle többlettehetségek, amelyek szintén egyházunkat építik és a szeretetközösséget táplálják. A testvéri szolidaritás nem retorikai fogás, hanem a keresztények közösségének szerves része. Ha ezt megéljük, hatékony jel leszünk a világban – fejtette ki Ferenc pápa. A szentatya végül a magyar püspököket, valamint a zarándokok képviseletében Kövesi Csabát külön is fogadta, áldásban részesítette.

Élmények

– Édes kisfiam, ott jön az Isten földi helytartója, hát nézd meg jól, hol vagyunk, hová jutottunk el… – e szavakkal ölelte magához gyermekét egy cigányasszony az audiencián, a lenyűgöző Szent Péter-bazilika bejáratánál, a katolikus egyház központjában. Megnyilvánulása tökéletesen érzékelteti a zarándokcsoport hangulatát, meghatottságát; a különleges esemény hatása alól senki nem vonhatta ki magát. Hazafelé, a buszon élményeikről beszélgettünk a zarándokokkal.

– Különlegesen magasztos esemény volt a zarándoklat, köszönöm mindenkinek, aki részt vett a megvalósításában, és hozzájárult ahhoz, hogy hazavihetjük a pápa áldását családunknak, testvéreinknek, barátainknak, cigányoknak és nem cigányoknak. Azoknak is hálával tartozom, akik elkísértek bennünket az útra – összegzett Kövesi Csaba.

Lakatos Gyula, „Berci” Győrből érkezett.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehettem a zarándoklaton, amely nemes cél érdekében indult. Élményekkel gazdagon térek haza, és nagy szeretettel várjuk a pápát 2016-ban Magyarországon – mondta.

Hasonlóan fogalmazott a zalaegerszegi Horváth Aladár, „Dino”, aki a tíz évvel ezelőtti zarándokcsoportnak is tagja volt:

– Hálát adunk az Istennek azért, hogy újra fogadott minket a szentatya, és az áldását hazahozhatjuk a zalai embereknek. Csodálatos érzés volt találkozni Ferenc pápával, ezáltal még jobban megszilárdult a hitünk. Úgy gondolom, ez az esemény hozzájárul a szeretethez és a békéhez a roma közösségen belül, valamint a romák és a többségi társadalom között – mondta.

A kiváló roma énekes, Grofo Kozák László kifejtette: a hétköznapokban is vallásos életet él, de most tudta igazán átérezni a kereszténységnek, a hitnek a lényegét.

– Kizárólag keresztény emberként tudok élni, ezt a felismerést hozta számomra a zarándoklat. Feledhetetlen élményt kaptunk, amelyet szeretnék generációról generációra továbbadni. Családcentrikus ember lévén megköszönöm Istennek, hogy ezt a napot a családtagjaim is átélhették, és a pápai áldást megtapasztalhatták.

Szerző: Horváth A. Attila

Kövesi Vilmos (b) és Horváth Aladár „Dino" a bazilikánál. Fotó: Horváth A. Attila